Cjenik

CJENIK OLOVA I POJASEVIH


Produkt

Cijena (€)

Olovo 0,5 kg

4

Olovo 1 kg

4

Olovo 1,5 kg

6

Olovo 2 kg

8

Hidrodinamičko olovo 1 kg

6

Cilindrično olovo 1 kg

6

Anatomsko olovo 2,5 kg

13

Plastificirano hidrodinamičko olovo 1 kg (crna, kamuflažna zeleno-siva ili kamuflažna smeđa)

9

Plastificirano cilindrično olovo (crna, kamuflažna zeleno-siva ili kamuflažna smeđa)

9

Plastificirano olovo 1 kg (crna, kamuflažna zeleno-siva ili kamuflažna smeđa)

7

Plastificirano olovo 1,5 kg (crna, kamuflažna zeleno-siva ili kamuflažna smeđa)

9

Plastificirano olovo 2 kg (crna, kamuflažna zeleno-siva ili kamuflažna smeđa)

11

Plastificirano anatomsko olovo 2,5 kg (crna, kamuflažna zeleno-siva ili kamuflažna smeđa)

15,5

Gumirano olovo 1 kg (crna, zelena, smeđa ili žuta boja)

10

Gumirano olovo 2 kg (crna, zelena ili žuta)

16

PVC mekani uteg 1 kg

8,5

PVC mekani uteg u mreži 1 kg

8,5

PVC mekani uteg u mreži 2 kg

17

Prsten za gležanj (par)

9

Utezi za gležanj – sa anatomskimi pločicami u neoprenskih džepovima 750 g (par)

18

Dodatna pločica 250 g

3

Utezi za gležanj – sa olovnima kuglicama u neoprenskih džepovima 500 g (par)

11

Utezi za gležanj – sa olovnima kuglicama u neoprenskih džepovima 1 kg (par)

18

Olovne kuglice 1 kg

7

Olovo za natrag 6 kg

55

Plastificirano olovo za natrag 6 kg (crna, kamuflažna zeleno-siva ili kamuflažna smeđa)

65

Olovo za prsluk – pločice (14 x 6 x 0,5 cm) 750 g       

4

Olovo za prsluk – pločice (14 x 6 x 0,6 cm) 1 kg

4,5

Olovo za prsluk – pločice (10 x 7 x 0,4 cm) 600 g

4

Olovo za prsluk – pločice (10 x 7 x 0,8 cm) 1 kg

4,5

Olovo za prsluk – pločice (7,5 x 4,6 x 1,3 cm) 500 g

4

Olovo za prsluk – pločice (7,5 x 4,6 x 2,6 cm) 1 kg

4,5

Olovo za prsluk – pločice (7,5 x 7,5 x 1,7 cm) 1 kg

4,5

Olovo za prsluk – pločice (7,5 x 7,5 x 1 cm) 600 g

4

Olovo za prsluk – pločice (6,1 x 4,7 x 0,8 cm) 250 g

3

Olovo za prsluk – pločice (9,3 x 7,8 x 0,7 cm) 600 g

4

Olovo za prsluk – pločice (9,3 x 7,8 x 1,2 cm) 1 kg

4,5

Niska za ribu

6

Gumirano olovo sa rupom

14

Uteg za odbacivanje / bovo

8

Najlonski pojas sa inox kopčom

12

Gumeni pojas sa inox kopčom

15

Uteg za balansiranje plovila 2 kg

8

Vratna uteg

45

Plastificirana vratna uteg

50

U slučaju veće narudžbe (trgovina) vam možemo smanjiti cene. Proizvodom se može dodati vaš logotip i mogu biti proizvedeni u različitima bojama i oblikama.